Visie

Ruimtelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke waarden in de visie van Architecten Buro Schoenmakers.

De kracht in de architectuur is de mate waarin het ontwerp voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Tevens moet het gebouw ook passen in de omgeving. Tijdens het gehele proces van ontwerp tot realisatie is er overleg met de opdrachtgever. Hierdoor ontstaan er duurzame, sfeervolle woningen waarin het prettig wonen is en ruimtelijke, functionele bedrijfsgebouwen waarin men graag werkt.


Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en energiezuinigheid zijn belangrijke waarden in de visie van Schoenmakers Advies Achtmaal.

Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn aandachtspunten bij het opstellen van planvisies, bestemmingsplannen en stedenbouwkundige plannen. Bij het maken van bouwfysische berekeningen en tekeningen volgens het bouwbesluit is het aspect energiezuinigheid ook van belang.